એલર્ટ / SBIના ગ્રાહક છો તો ખાસ વાંચજો, બેન્કની આ સેવાઓ આજ પૂરતી રહેશે બંધ

alert for Sbi users

ભારતની સૌથી મોટી સરકારી બેન્ક સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાએ તેના ગ્રાહકો માટે મહત્વની જાહેરાત કરી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ