ફેરફાર / Alert! પેન્શન, પેમેન્ટથી લઈને ગેસ સુધી, પાંચ દિવસમાં બદલાઈ જશે 6 નિયમો, સેલેરી પર પડશે અસર

alert changes from 1 october 2021 auto debit cheque book pension rule will changed check details

પાંચ દિવસ બાદ એટલે કે 1 ઓક્ટોબરથી તમને ઘણાં ફેરફાર જોવા મળશે. હવે સપ્ટેમ્બર મહિનો પૂર્ણ થવામાં ફક્ત 5 દિવસ બાકી રહ્યાં છે અને ત્યારબાદ ઓક્ટોબર મહિનાની શરૂઆત થશે. આ મહિનાની શરૂઆત થતાં તમારા બેંક અને પગાર સાથે જોડાયેલા ઘણાં નિયમોમાં ફેરફાર થવાનો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ