ગજબ છે / એ'લા આમને કૈ'ક કો.! અમરેલી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ, ઉપ પ્રમુખના પોસ્ટરમાં 27મી જાન્યુઆરીએ ગણતંત્ર દિવસ, લોકોમાં કૌતુક

A'la aamne kai'k ko.! Amreli District BJP President, Vice President's poster on 27th January Republic Day, Kautuk among the...

'લીલી છમ વેલી' તરીકે ઓળખાતા આ શહેરમાં ભાજપના  પ્રમુખ અને ઉપ પ્રમુખનાં પોસ્ટરમાં 27 જાન્યુઆરી તરીકે આ રાષ્ટ્રીય પર્વને ગણાવાયો છે. અમરેલી જિલ્લાના પોસ્ટરની, ગાંધીનગર સુધી ચર્ચા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ