પોર્ટલ / સાયબર ક્રાઈમ વિરોધી સરકારની પહેલ, 235 કરોડથી વધુ રૂપિયાને બચાવવામાં સફળ થયું છે કેન્દ્ર

ajaykumar mishra in loksabha talked on cyber crime

લોકસભામાં સાયબર ક્રાઈમનાં પ્રશ્ન પર ગૃહ રાજ્યમંત્રી અજય કુમારે લિખિતમાં ઉત્તર આપતાં કહ્યું કે 31 જાન્યુઆરી 2023 સુધીમાં 1.90 લાખથી વધુ ફરિયાદોમાં 235 કરોડથી વધુ રૂપિયાને બચાવવામાં આવ્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ