ભારે કરી / ઓવર સ્પીડ માટે શખ્સને મળ્યો એટલા કરોડનો મેમો, કે ઘરબાર વેચ્યા બાદ પણ કરવું પડશે દેવું

ajab gajab omg highest fine ever for over speeding is 1 million dollar in switzerland

સામાન્ય રીતે તમે ઓવર સ્પીડિંગનું ચલાણ 5,000 કે 10,000 અથવા તો 1 લાખ સુધી જોયુ હશે. પરંતુ ક્યારેય કરોડોમાં ચલાણ કપાયું હોય તેવું સાંભળ્યું છે? 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ