તમારા કામનું / એરટેલ ગ્રાહકો માટે ઝટકો, 200 રૂપિયા વધુ ચુકવવા પડશે આ પ્લાનમાં

 Airtel customers will have to pay Rs 200 more in postpaid plan

એરટેલે પોતાના પોસ્ટપેઇડ પ્લાનમાં ફેરફારો કર્યા હતા. આ પહેલા તેણે પોતાના પ્રીપેડ પ્લાનોમાં પણ ભાવ વધારો કર્યો હતો. અને હવે પોસ્ટપેઇડ પ્લાનમાં પણ ભાવ વધારો જોવા મળશે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ