હેલ્થ / પ્રદૂષણમાં આંખનું રક્ષણ કરવા શા ઉપાય અપનાવવા હિતાવહ! ફોલો કરો આ ટિપ્સ

Air pollution in heat has affected the eyes which need to be protected

આંખએ માનવ શરીરનું મહત્વનું અંગ છે જેનું જતન ખુબ જરૂરી છે. ત્યારે પ્રદુષણ અને ગરબી સહીતની સ્થિતિમાં આંખનુ કઈ રીતે જતન કરવું જોઈએ આવો જાણીએ વિસ્તારથી!

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ