એર દુર્ઘટના / લખનઉ એરપોર્ટ પર માંડ માંડ બચ્યાં 180 પ્રવાસીઓ, વિમાન જેવું ઉડ્યું કે તરત બની મોટી દુર્ઘટના

Air Asia Lucknow-Kolkata flight makes an emergency landing at Lucknow airport after bird hit

લખનઉ એરપોર્ટ પરથી ઉડેલા એર એશિયાના વિમાનની સાથે પક્ષી અથડાતાં તેનું ઈમરજન્સી લેન્ડીંગ કરાવવું પડ્યું હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ