એલર્ટ / મોમોઝના શોખીનો ચેતી જજો! AIIMS એ આપી ચેતવણી, ખાતા સમયે આ વાતોનું ખાસ રાખો ધ્યાન

 AIIMS warns, pay special attention to these things while eating Momos

જો તમે પણ મોમોઝ ખાવાના શોખીન છો તો AIIMSની આ ચેતવણી પર ધ્યાન આપો.  

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ