કોરોના વાયરસ / એમ્સનો દાવો : વયસ્કોની સરખામણીએ બાળકોમાં કોરોનાની અસર ના બરાબર, હળવા લક્ષણોની સાથે મૃત્યુ દર પણ ઓછો

aiims covid 19 study kids have milder symptoms and lower mortality compared to adults in corona first and second wave

કોરોનાના સંક્રમણની અસર બાળકોની સરખામણીએ વયસ્કો પર વધારે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ