ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
AIADMK- BJP સાથે મળીને ચૂંટણી લડશે, અમિત શાહ સાથે મુખ્યમંત્રી ઈ.કે. પલાનીસ્વામી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ બેઠક કરી.
AIADMK- BJP સાથે મળીને ચૂંટણી લડશે, અમિત શાહ સાથે મુખ્યમંત્રી ઈ.કે. પલાનીસ્વામી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ બેઠક કરી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ