લૂંટ ગયે હમ તો વીડિયો કૉલ પે / ગજબ સ્કેમ! AIની મદદથી લૂંટી લીધા 5 કરોડ રૂપિયા, મિત્રને મદદ કરવાના ચક્કરમાં લૂંટાઈ ગયો

AI Fraud Case: In China a person used AI to make a fake Video call and stolen 5 crore rupees

AIનો ખોટો ઉપયોગ કરીને પીડિતનાં મિત્રનો ચહેરો બનાવ્યો અને વીડિયો કોલ કરી પીડિત પાસેથી 5 કરોડ લૂંટી લીધા... AIથી થયેલો આ સ્કેમ ચોંકાવનારો! ચેતી જજો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ