પૈસા પાણીમાં / અમદાવાદ મનપાનો અણઘડ વહીવટ કે આળસ? ઝાંઝવાના જળ સમાન બન્યો વોટર ATM મશીન પ્રોજેક્ટ

Ahmedabad's Water ATM project fails

અમદાવાદમાં ઉનાળામાં લોકોને પાણી આપવાના ઉમદા ભાવથી શરૂ કરાયેલો વોટર એટીએમ પ્રોજેક્ટ ધૂળધાણી થયો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ