તથ્ય / રઝળતા ઢોર મુદ્દે અમદાવાદની સ્થિતિ ઠેરની ઠેર; ચેરમેન કહે છે,કાર્યવાહી થાય જ છે

Ahmedabad's position on the issue of stray cattle; The chairman says, action must be taken

AMCની હદમાં જાહેર માર્ગો પર ગાયો રખડતી જોવા મળે છે જેની સામે  CNDC વિભાગ પગલાં ભરવામાં નિષ્ફ્ળ. ઢોર ત્રાસ નિવારણ વિભાગ દ્વારા અત્યાર સુધી 5263 ઢોર પકડાયાનો દાવો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ