અપહરણ / અમદાવાદમાં ફિલ્મ જોવા જતા વિચારજો! એક યુવક યુવતી સાથે ફિલ્મ જોવા ગયો અને પછી જે બન્યું તે ચોંકાવનારું

Ahmedabad young man kidnapping case movie police crime

અમદાવાદમાં હવે યુવક-યુવતીએ સાથે ફિલ્મ જોવા જવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું છે. તાજેતરમાં વાસણા વિસ્તારમાં એક યુવકને કડવો અનુભવ થયો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ