પ્રોજેક્ટ / હવે અમદાવાદીઓને મળશે ઉબડખાબડ રોડથી 'મુક્તિ'! તૈયાર કરાયું રૂ. 9500 કરોડનું બજેટ

Ahmedabad will now get rid of the permanent road problem

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. થેન્નારસના ડ્રાફ્ટ બજેટમાં ચોમાસામાં તૂટી જતા રોડની સમસ્યાના કાયમી નિરાકરણ માટે વ્હાઇટ ટોપિંગ પદ્ધતિથી કોંક્રીટ રોડ બનાવવાના રોડ પ્રોજેક્ટ પર વિશેષ ભાર મુકાયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ