રાહત / અમદાવાદમાં વાહન ચાલકોને રાહત, અહીં દંડ નહીં વસૂલી શકે ટ્રાફિક પોલીસ, આ છે નવો પ્લાન

ahmedabad traffic police will not collect fine at ring road under new pilot project

ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ઉઘરાવવાં આવતા દંડથી લગભગ બધા જ વાહનચાલકો ડરતા હોય છે. હવે અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસ એક એવો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે જેના વિશે જાણીને વાહનચાલકોને થશે રાહત થશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ