સુરત / અમદાવાદ સ્કવોડની તપાસમાં લાજપોર જેલમાંથી 2 મોબાઈલ મળ્યા, આ જગ્યાએ છૂપાવ્યા હતા

Ahmedabad Squad investigation found 2 mobiles from Lajpore jail

અમદાવાદ સ્કવોડની તપાસ ચાલી રહી હતી. જે દરમિયાન ગટની કુંડીમાંથી સંતાડી રાખેલા મોબાઈલ મળ્યા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ