ઝેરી હવા / અમદાવાદમાં શિયાળો શરૂ થતાં પ્રદુષણ ભયજનક સપાટીએ, રખિયાલ, પીરાણાનો પોલ્યુશન આંક અધધ

Ahmedabad s air quality is worse than Delhi

અમદાવાદમાં હવા પ્રદૂષણની સમસ્યા બની વિકટ બનતી જઇ રહી છે. રજકણો અને ધુમ્મસનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે. ત્યારે શહેરમાં ઘણી જગ્યા પ્રદુષણનો આંખ 300ને અડુ અડુ થઈ રહ્યો છે. રખિયાલમાં તો AQI 293 પર પહોંચી ગયો છે. જે ખરેકર ભયજનક છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ