સત્તાનો જવાબ / ડૉક્ટર લખી આપે છે એટલે એમાં સરકાર શું કરે, રેમડેસિવિરનું ઉત્પાદન અમારા કન્ટ્રોલમાં નથી: સરકારી વકીલ

Ahmedabad Remdesivir Injection Production on Kamal Trivedi Statment

રેમડેસિવિર ઈન્જેક્શનની અછત મામલે સરકારના વકીલ કમલ ત્રિવેદીનું મોટું નિવેદન, AG કમલ ત્રિવેદીએ કહ્યું, રેમડેસિવિરનું ઉત્પાદન સરકારના કંટ્રોલમાં નથી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ