એક ફૂલ દો માલી / અમદાવાદની યુવતીના બે ચાહકો, બીજા પ્રેમીને રસ્તામાંથી દૂર કરવા બનાવ્યો નગ્ન VIDEO અને...

Ahmedabad, one lover kidnapped another lover and made a nude video

અમદાવાદમાં એક યુવતીને પામવા બે પ્રેમીઓ વચ્ચેની લડાઈ ચાલી રહી હતી. જેમાં એક પ્રેમીને સબક શીખવાડવા અન્ય એક ગુનેગાર બની ગયો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ