ગૌરવ / દરજી યુવાને પાડોશીએ આપેલ લેપટોપની મદદથી શોધ્યો લઘુ ગ્રહ, NASA કરશે રિસર્ચ

ahmedabad nirav Discover asteroid NASA congratulates him

ગુજરાતી યુવાનો ઈસરો અને નાસામાં કે વૈજ્ઞાનિક શોધખોળમાં ઓછો ભાગ લે છે એવી એક માન્યતા છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ