બદલી / AMCમાં બદલીનો ઘાણવો યથાવત્, 630 કર્મીઓ બાદ AMCના વધુ 16 અધિકારીઓનું તાબડતોબ ટ્રાન્સફર, જાણો કારણ

Ahmedabad Municipal Corporation,Orders, issued, transfer, 16 officers, duty, office

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા કચેરીમાં ફરજ બજાવતા વધુ 16 અધિકારીઓની બદલીના આદેશ જારી કરાયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ