અમદાવાદ / મનપા સંચાલિત હોસ્પિટલમાં બે બાળકોની ડિલિવરી બાદ ત્રીજી ડિલિવરી પર થશે ચાર્જ, AMC લઈ શકે છે મોટો નિર્ણય

Ahmedabad Municipal Corporation-run hospital to charge for third delivery after second deliveries, AMC may take big decision

AMC લઈ શકે છે મોટો નિર્ણય, મનપા સંચાલિત હોસ્પિટલમાં બે બાળકોની ડિલિવરી બાદ ત્રીજી ડિલિવરી કરાવનાર પાસે ચાર્જ વસુલ કરવામાં આવી શકે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ