છુપો રોષ / જુનિયર અધિકારીઓને મનપામાં પ્રમોશન મળતા અંદરોઅંદર લડાઈ, એક જ અધિકારીને 2 ગ્રેડ-પેમાં વધારો

Ahmedabad Municipal Corporation Fighting within getting promotions

અમદાવાદ મનપા વ્હાલા-દવલાની નીતિ દ્વારા માનીતા અધિકારીઓને પ્રમોશન મળતા અધિકારીઓમાં નારાજગી સાથે છુપો રોષ સામે આવ્યો છે.   

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ