નકરી ખોટ / અમદાવાદમાં સેવાના નામે કોન્ટ્રાક્ટરોને મેવા, AMTSની ખોટનો આંકડો જાણી મગજ ચકરાવે ચડશે

Ahmedabad Municipal Corporation: AMTS loss of Rs 238 crore in two years

કેવી રીતે કરોડોની કમાણી કરતી AMTS ભ્રષ્ટાચારનું ઘર બની ગઈ? બે વર્ષમાં 238 કરોડની AMCએ AMTSમાં ખોટ કરી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ