વિરોધાભાસ / વિકાસની લોલીપોપઃ અમદાવાદમાં 2020માં આ મોટા કામ પૂરા કરવાના સરકારી વાયદા

Ahmedabad municipal corporation 2020 development of ahmedabad

અમદાવાદને બ્રિજ સીટી બનાવવાનું તો સરકારે વિચારી જ લીધુ છે. ત્યારે અમદાવાદની સરહદ અંગત હિતોને કારણે વધારતું તંત્ર વિકાસના કામોની લોલીપોપ અમદાવાદીઓને બતાવી રહ્યું હોવાની ચર્ચા છે. વગર ટીપી મંજૂર થયે ઘણા કામને મંજૂર કરી દેવામાં આવ્યા છે ત્યારે થાય કે આ તે કેવી બેવડી વિકાસની નીતિ છે. પ્રાથમિક જરૂરિયાતો પાણી, ગટરની સુવિધાઓ તો અધ્ધરતાલ છે ત્યાં નવી નવી સ્કીમો બહાર પાડી હથેળી ઉપર ચાંદ બતાવી રહ્યા હોવાનો ગણગણાટ થઈ રહ્યો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ