પરિણામ / રિ-ચેકિંગની અરજી બની લાભકારક, 49 વિદ્યાર્થીઓ ભૂલનો ભોગ બનતા બચ્યાં

Ahmedabad: Marks Pricing Checking Application's result declare by Education Board

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જાહેર થયેલાં ધોરણ ૧૦નાં પરિણામ બાદ બોર્ડને મળેલી ગુણ ચકાસણી રીચેકિંગની અરજીઓનું પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. જેનાં પગલે ૪૯ વિદ્યાર્થીઓ પૂરક પરીક્ષા આપવાથી બચી ગયા. પરંતુ એવા પણ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ હશે જેમણે રીચેકિંગ માટે અરજી નહીં કરી હોય જેના કારણે તેમનું પરિણામ યથાવત રહ્યું હશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ