રણનીતિ / અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયતનું પ્રમુખ પદ, ભાજપ માટે માથાનો દુ:ખાવો, શું કર્યો રસ્તો જાણો

Ahmedabad jilla panchayat president

અમદાવાદ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખે કોંગ્રેસને ન બેસવા દેવા ભાજપની રણનીતિ જાણો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ