મક્કમ મનોબળ / માનસિક અને શારીરિક બીમારીથી પીડિત 15 વર્ષના બાળકે એવું કરી બતાવ્યું કે દુનિયાએ લીધી નોંધ

Ahmedabad Isanpur Cerebral palsy disease Om Achievement

માનસિક અને શારિરીક રીતે અશક્ત પરંતુ મનોબળ મક્કમ, સેરેબ્રલ પાલ્સીથી પીડાતા ઓમએ ધાર્મિક સ્લોકો અને પુસ્તકો કંઠસ્થ કર્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ