ઍલર્ટ / સાચવજો! અમદાવાદ પુનઃ બન્યું કોરોનાનું હોટસ્પોટ: છેલ્લા 3 દિવસમાં જ નોંધાયા આટલાં કેસ

Ahmedabad is becoming a hotspot of deadly Corona again

અમદાવાદ શહેર ફરી કોરોનાનું હોટસ્પોટ બન્યું છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં રાજ્યના 60 ટકાથી વધુ કેસ અમદાવાદમાં નોંધાયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ