આમાં પણ..! / અમદાવાદ: ભિખારીએ ભીખ માંગવા માટે હપ્તો આપવાની ના પાડી તો આરોપીએ છરી હૂલાવી દીધી, ભાંડો ફૂટતા ઝબ્બે

Ahmedabad Dani Lemda Police Station Beggar Installment Accused

અમદાવાદમાં પોલીસની તપાસમાં હપ્તા નેટવર્ક ખુલ્યું, ભીખારીઓએ ભીખ માંગવા પણ આપવો પડતો હતો હપ્તો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ