શરમજનક / મહિલાઓને ફ્રીમાં ઇનરવેર આપવાનું કહી તેમની પાસેથી ફોટો મંગાવી બ્લેક મેલ કરતો હતો આ શખ્સ

Ahmedabad blackmailer caught by crime branch

લોકોને બ્લેકમેઈલ કરતા અલગ અલગ પ્રકારના શાતિર દિમાગના લોકો તમે જોયા હશે કે એમના વિશે સાંભળ્યું હશે. જો કે મહિલાઓ ને મફત માં આંતરવસ્ત્રો જોઈતા હોય તો એમનો આંતરવસ્ત્રો સાથે નો મેસેજ વોટ્સએપ પર ફરતો કરી મહિલાઓ સાથ બ્લેકમેઈલિંગ કરતા એક શખ્સ ને સાયબર ક્રાઇમે ઝડપી પાડ્યો છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ