મોટી રાહત / અમદાવાદની તમામ કોવિડ હોસ્પિટલને AMCએ આપ્યો આ આદેશ, તમારે જાણવું ખાસ જરૂરી

Ahmedabad AMC New Rule For Privet Covid Designated Hospital

ખાનગી કોવિડ ડેઝિગ્નેટેડ હોસ્પિટલમાં 20 ટકા AMC ક્વોટા લાગૂ કરાયો છે. કોવિડ ડેઝિગ્નેટેડ હોસ્પિટલોમાં 20 ટકા AMC ક્વોટાના બેડ રિઝર્વ રહેશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ