દાણચોરી / અમદાવાદ એરપોર્ટ બન્યું દાણચોરીનું હબ, એક વર્ષમાં 2 કરોડથી વધુની દાણચોરી ઝડપાઈ, 15 દિવસમાં 50 લાખથી વધુનું સોનું જપ્ત 

Ahmedabad airport becomes smuggling hub

અમદાવાદ એરપોર્ટ બન્યું દાણચોરીનું હબ , છેલ્લા 15 દિવસમાં કસ્ટમ વિભાગ દ્વારા 50 લાખથી વધુનું સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ