સલામ / મોટા ખેરખાઓ પણ પાછા પડે એવું કામ કર્યું અમદાવાદના આ 2 ટાબરિયાએ, જાણીને કરશો સલામ

Ahmedaabad 2 child developed software in lockdown

કહેવાય છે કે, ગુજરાતની હવામાં જ વેપાર છે...અને જો ગુજરાતી કાંઈ નક્કી કરી લે તો તે કામ પુરું કરીને જ જમ્પે છે.. આવું જ કાંઈક ગુજરાતના બે બાળકોએ કરી બતાવ્યું છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ