સારો નિર્ણય / ટીન પ્રેગનન્સી રોકવા વેલેન્ટાઈન દિવસે જાણીતા સ્થળે વહેંચાશે 9 કરોડ મફત કોન્ડોમ, લોકોને બચાવવાનો હેતુ

Ahead of Valentine's Day, Thailand to distribute 95 million free condoms

14 ફેબ્રુઆરીએ ઉજવાતા વેલેન્ટાઈન ડે દિવસે થાઈલેન્ડની સરકારે તેના નાગરિકોને 9 કરોડ સારા કોન્ડોમ મફતમાં આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ