ગુજ'રાજ' 2022 / મતગણતરી પહેલા કોંગ્રેસને ધારાસભ્યો તૂટવાનો ડર, પરિણામ બાદ તડજોડ ન થાય તે માટે બેઠકમાં લેવાયો મહત્વનો નિર્ણય

Ahead of the counting of votes, Congress MLAs are afraid of breaking up

મતગણતરી અગાઉ કોંગ્રેસને ધારાસભ્યો તૂટવાનો ડર, કોંગ્રેસના જે ધારાસભ્ય ચૂંટાશે તેમને ગુજરાત બહાર લઇ જવા વિચારણા, અમદાવાદમાં કોંગ્રેસની બેઠકમાં લેવાયો મહત્વનો નિર્ણય

Loading...