વીજપ્રશ્નોને વાચા / વીજપ્રશ્ન હોય તો સીધો આ નંબર ઘૂમાવજો, જામનગરમાં કૃષિ મંત્રીના એક્શનથી અધિકારીઑ થયા દોડતા

 Agriculture Minister Raghavji Patel gave important orders regarding the power issues of Jamnagar

કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલની VTV સાથે વાતચીતમાં સહાય, વીજપ્રશ્ન, ખાતર ભાવ વધારો તેમજ મગફળીના ટેકાના ભાવને લઈને મોટા ખુલાસા કર્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ