વાગે સિટી / ઓમિક્રોન અને કોરોનાનો નવો લક્ષણ આવ્યો સામે, શરીરના આ ભાગમાં કરે છે વજ્રઘાત

Against the new feature of omikron and corona, this part of the body performs diamond stroke

જો તમોને કાનમાં કોઈ મુશ્કેલી હોય તો તેને અવગણતા નહિ, કાનમાં દુખાવો,સાંભળવામાં મુશ્કેલી,ઝણઝ્નાટી  અથવા ચકકર આવવા તે કોરોનાના લક્ષણ હોય શકે છે. તરત જ તબીબ ની સલાહ લો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ