હનીટ્રેપ / અમદાવાદના લગ્નમાં 8 વર્ષ પહેલાની મૂલાકાત બાદ યુવતીએ યુવકને કહ્યું, ઘરે કોઈ નથી અને...

After the wedding visit, the young man reached the girl's house and got in honeytrap

17મી ફેબ્રુઆરીના રોજ રાત્રે આફરીને યુવકને ફોન કરીને યુવતીએ ઘરે એકલી છું. તેવું જણાવી મળવા બોલાવ્યો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ