વેબ સીરીઝ / 'ધ હર્ષદ મહેતા'ની સફળતા બાદ હવે આવી રહી છે Scam: 2003, ટીઝર જોઈને કહેશો 'ગજબ... ગજબ...'

After the success of 'The Harshad Mehta' is now coming Scam: 2003, watch the teaser and say 'wonderful

' Scam 1992: હર્ષદ મહેતા ' સીરીઝની OTT પર સફળતા પછી આવી રહી છે Scam 2003: ધ તેલગી સ્ટોરી, જેણે બનાવટી સ્ટેમ્પ પેપર બનાવીને કરોડોનું કોભાંડ આચરેલ હતું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ