ભાવવધારો / અમદાવાદમાં સ્કૂલ વાન અને રિક્ષાના ભાડામાં ઝિંકાયો વધારો,જાણો હવે કેટલું ચૂકવવું પડશે ભાડું

After the reopening of schools, school van and rickshaw fares increased

રાજ્યમાં ધીરે ધીરે શાળાઓ ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે. જોકે શાળાઓ શરૂ થયા બાદ હવે સ્કૂલ વાન અને રિક્ષા ભાડામાં 20 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જેથી વાલીઓને માથે હવે મોંધવારીમાં ડબલ ભાર આવી ગયો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ