આત્મહત્યા / નવા વર્ષની પાર્ટી પછી સહેલીઓ થાકીને સુઈ ગઈ, છોકરીએ કર્યું ખૌફનાક કામ, મચી ચકચાર

 After the New Year's party, the friends went to bed exhausted, the girl did a terrible thing, made a mess

વર્ષ 2022ની છેલ્લી રાત્રે જ્યારે આખું વિશ્વ નવા વર્ષના આગમનની ઉજવણીમાં તરબોળ હતું ત્યારે એક સોફ્ટવેર એન્જિનિયર યુવતીએ ભયજનક પગલું ભર્યું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ