ફરિયાદ / બનાસકાંઠાના આ પૂર્વ આરોગ્ય અધિકારીના ત્રાસ પછી સાંસદ પરબત પટેલને પત્ર લખવો પડ્યો

After the harassment this former health officer, Parbat Patel had to write a letter

પરબત પટેલે સરકારને લખ્યું કે, ડૉ.મનીષ ફેન્સી જિલ્લામાં ડૉક્ટરો પર સરમુખત્યારશાહી ગુજરી રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ