કોરોનાકાળ / સુરત બાદ આ શહેરમાં પણ માસ્ક ન પહેરવા પર દંડ કરવાને બદલે માસ્ક અપાશે

After Surat, even in this city, masks will be given instead of penalties for not wearing masks

વડોદરામાં માસ્ક ન પહેરવા પર દંડ કરવાને બદલે માસ્ક આપવામાં આવી રહ્યા છે. સુરત પોલીસે હાથ ધરેલા અભિયાનમાંથી પ્રેરણા લેવામાં આવી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ