હેલ્થ / સેક્સના 48 કલાક સુધી મળે છે આ મોટો લાભ, 214 નવ પરણિત કપલના સ્ટડીમાં ખુલાસો

after sex glow stays 48 hours reveals a study known

સેક્સના 48 કલાક બાદ પણ એક મોટો લાભ મળતો હોવાનું એક સ્ટડીમાં જણાવાયું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ