કેવા કેવા લોકો! / શરીરનાં આ અંગનો પરસેવો બોટલમાં ભેગો કરીને વેચે છે મોડલ, રોજની કમાણી સાંભળીને બેભાન થઈ જશો

after selling fart women sell breast sweat online and earn rs 4 lakh per day

વિશ્વમાં અજબ-ગજબ કામ કરનારા લોકોની કમી નથી. ઑનલાઈન ફૉર્ટ વેચીને દર અઠવાડિયે 35 લાખ કમાતી યુવતીએ હવે નવો બિઝનેસ શરૂ કર્યો છે. અમેરિકામાં રહેતી આ યુવતીએ હવે પોતાના સ્તનનો પરસેવો વેચવાનુ શરૂ કર્યુ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ