ગુજરાત / પોલીસ બાદ પંચાયત વિભાગમાં પણ બદલીનો ઘાણવો, 58 TDOની બદલીના આદેશ, જુઓ લિસ્ટ

After Police Panchayat Department also seeks transfer 58 TDO transfer orders, see list

પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ દ્વારા આદેશ કરી રાજ્યના વધુ 58 TDOની બદલી કરી દેવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ