શોકીંગ / લાલ સિંહ ચઢ્ઢા ફ્લોપ થયા બાદ આમિર ખાને એક્ટિંગમાંથી બ્રેક લેવાનું કર્યું એલાન, જુઓ શું કહ્યું

After Lal Singh Chadha flopped, Aamir Khan announced to take a break from acting, see what he said

આમિર ખાને વાતની જાણ કરતાં કહ્યું હતું કે “35 વર્ષથી ફિલ્મોમાં કામ કરી રહ્યો છે અને અત્યાર સુધી આખું ફોકસ પોતાના કામ પર રાખ્યું છે પણ હવે બ્રેક લેવા માંગુ છું"

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ